Jak długo działa przepis prawa uznany przez TK za niezgodny z konstytucją

Jak długo działa przepis prawa uznany przez TK za niezgodny z konstytucją
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

W praktyce często powstaje problem jak długo obowiązuje przepis prawa uznany przez TK za niezgodny z konstytucją. Czy przepis ten sądy orzekające do dnia jego zmiany mają stosować, czy mają go omijać, czy orzekać tak, jak nadal by obowiązywał. Wyrokiem NSA w skladzie 7 sędziów z dnia 25 czerwca 2012 r. Syg. akt. II FPS 4/12 sąd orzekł, że jego zdaniem niekonstytucyjne przepisy, które obowiązują w chwili wydania wyroku, wiążą sądy administracyjne z tego względu, że orzeczenia sądów administracyjnych nie są obowiązującym źródłem prawa.

 

Sąd niższej instancji (WSA) nie może nakazać organom podatkowym, aby nie stosował w postępowaniu podatkowym przepisów, które są uznane jako niekonstytucyjne a nie zostały zmienione i dalej obowiązują

 

Świadczenia pielęgnacyjne za II kw. 2012 r.

Świadczenia pielęgnacyjne przysługują osobie, która rozwiązała stosunek pracy i opiekuję się osobą niepełnosprawną (osobą która ma orzeczenie o niepełnosprawności) i dodatek ten wynosi 100 zł miesięcznie od 2010 r. świadczenie takie jest przyznawane na wysokość dochodów w rodzinie. Jednak istnieje wiele warunków wykluczających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. Oprócz świadczenia pielęgnacyjnego osoba uprawniona jest także do zasiłku pielęgnacyjnego, który wynosi 153 zł. miesięcznie.

 

Do 30 czerwca 2012 r. został przedłużony okres do składania wniosków o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego za okres od kwietnia do czerwca 2012 r. Wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego składamy do instytucji wypłacającej świadczenie pielęgnacyjne.

Aktualnie przygotowywany jest projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych za II półrocze 2012 r.

about author

admin

related articles