Od kiedy i kto będzie mógł prowadzić uproszczone księgi handlowe

Od kiedy i kto będzie mógł prowadzić uproszczone księgi handlowe
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmiany ustawy o rachunkowości. (tj. z 2013 r. Dz.U Nr 330 ze zm). Możliwość taką daje Dyrektywa UE 2013/34/UE dotycząca sprawozdań finansowych. Projekt w założeniu ma cel obniżenia kosztów prowadzenia rachunkowości dla 1,7 mln. mikro-przedsiębiorców. I tak zgodnie  projektem uproszczone księgi rachunkowe będą mogli prowadzić:

 

  • M.in., spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo- akcyjne oraz inne osoby prawne, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które w roku w roku obrotowym za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyły dwóch z następujących progów: sumy bilansowej o wartości 350 tys. euro (1 486 380 zł), przychodów netto w wysokości 700 tys. euro (2 972 760 zł) i średniego zatrudnienia w roku obrotowym – 10 osób.
  • Stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacja pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje, fundacje ,organizacje dobroczynności i opieki społecznej, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych- jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej;
  • Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne ni posiadające obywatelstwa polskiego, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli przychody netto nie przekroczyły za poprzedni rok obrotowy 2 mln euro (obowiązek prowadzenia ksiąg istnieje przy przychodach wynoszących co najmniej równowartość 1,2 mln euro).
  • Wg kursu z dnia wejścia w życie dyrektywy

Na wdrożenie w/w procedur Min. Fin ma czas do 19.07.2015, jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby przepisy te wprowadzono wcześniej.

 

about author

admin

related articles