Licytacja komornicza, jak aukcja na Allegro?

Licytacja komornicza, jak aukcja na Allegro?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Licytacje komornicze za pomocą Internetu stają się rzeczywistością. Już niedługo będą możliwe nie tylko e-egzekucje, ale także elektroniczne zajęcia rachunków bankowych. System elektronicznych licytacji komorniczych wprowadza do polskiego prawa ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2015 poz. 1311) która wchodzi w życie 8 września 2016 r.
System elektronicznych licytacji będzie działać podobnie do znanych aukcji internetowych. Każdy kto korzysta z serwisów aukcyjnych wie, jaki to wygodny i szybki sposób dokonywania transakcji kupna-sprzedaży. Warunkiem korzystania z elektronicznego systemu licytacji komorniczych i udziału w nieograniczonej liczbie e-licytacji będzie, podobnie jak w innych systemach aukcji internetowych założenie konta, w którym Użytkownik uzyska login i hasło. Można będzie się posługiwać także bezpiecznym podpisem elektronicznym. System będzie dostępny także dla pełnomocników reprezentujących inne podmioty i osoby prawne. Poświadczenie umocowania takiego pełnomocnika nie będzie wymagało czynności notariusza, ani zawodowego pełnomocnika (np. adwokata lub radcy prawnego) ale będzie dokonywane przez samego użytkownika.
Elektroniczne systemy licytacji komorniczych działają już w Europie i dotyczą także nieruchomości. Dostęp do licytacjach komorniczych poprzez wprowadzenie e-licytacji będzie bardziej dostępny niż to jest obecnie. Dotychczas ogłoszenia o licytacjach ograniczały się zazwyczaj do budynku sądu i ewentualnie do miejscowej gazety. Strona internetowa zawierająca ogólnopolski spis licytowanych przedmiotów znacząco poszerzy grono potencjalnych licytantów.

Zgodnie z nowymi przepisami komornik będzie dokonywał sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej jedynie ruchomości i to na wniosek wierzyciela. Wniosek o dokonanie sprzedaży w takiej formie można będzie składać przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji. Obwieszczenie o licytacji, jak i sama licytacja będzie się odbywać poprzez system teleinformatyczny prowadzony przez Krajową Radę Komorniczą. Obwieszczeniu o licytacji elektronicznej określi przedmiot oraz warunki licytacji, sumę oszacowania i sumę wywołania oraz miejsce i czas, w których będzie można oglądać przedmiot licytacji. W obwieszczeniu może znaleźć się także zdjęcie rzeczy , co w przypadku zakupu za pomocą Internetu wydaje się niezbędne, oraz informacja o chwili rozpoczęcia i zakończenia licytacji. Warunkiem udziału w takiej licytacji, tak jak w licytacji „tradycyjnej” będzie wpłacenie rękojmi, którą w tym przypadku będzie można złożyć również elektronicznie.
Przedmiot licytacji będzie „ wystawiony” na sprzedaż przez co najmniej siedem dni, a ponadto zakończenie licytacji odbędzie się w godzinach urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Zarówno udzielenie przybicia dla najwyższej zaoferowanej ceny, jak i zawiadomienie o przybiciu doręczane będzie licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Nabywca będzie obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu, a cenę nabycia może będzie uiścić również elektronicznie.

W toku trwającej licytacji elektronicznej licytanci będą widzieć jedynie swoje identyfikatory i postąpienia. Dane osobowe licytantów aż do zakończenia jej trwania będzie znał jedynie komornik sądowy. W chwili zakończenia licytacji system automatycznie ustali licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę ujawniając też dane licytantów biorących udział w licytacji oraz wysokość oferowanej przez nich ceny. Za pomocą systemu będzie można także złożyć skargę na przybicie oraz składać inne wnioski i oświadczenia (np. oświadczenie o zrzeczeniu się nabycia ruchomości).
Założenia systemu wydają się obiecujące, jednak może okazać się, że koszty dozoru, transportu i przechowywania rzeczy zajętych na poczet e-licytacji mogą być niejednokrotnie równe wartości przedmiotu sprzedaży. Może okazać się, że jedynie przypadku np. samochodów czy rzeczy o większej wartości, licytacja internetowa może dać wyższą cenę niż licytowanie tradycyjne i będzie opłacalna.
Kolejna ważna zmiana to e-zajęcie konta bankowego. Nowelizacja wprowadza rewolucyjną zmianę w sposobie prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego. Dotychczas by zająć rachunek dłużnika komornik wysyłał wniosek do banku pocztą. Zanim jednak wniosek dotarł do banku, co trwało zwykle kilka dni dłużnik miał czas na to, aby wypłacić środki z rachunku co bardzo często udaremniało egzekucję. Już wkrótce za pomocą elektronicznej korespondencji będą zajmowane nie tylko wierzytelności z rachunku bankowego, ale także wierzytelności z nadpłaconego podatku, czy zwrotu podatku z urzędu skarbowego. Zarówno banki jak i komornicy a także sądy i inne ograny będą zobowiązane do prowadzenia systemu teleinformatycznego, oraz do wykonywania zajęć wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika za pośrednictwem tego systemu.

about author

admin

related articles