Awantura o Basię!

Awantura o Basię!
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

O tym, jak uregulować kontakty z dzieckiem, aby takim awanturom zapobiec.

Znowu kłótnia o dziecko. Kiedy podjęli decyzję o rozstaniu umówili się, że jest to sprawa wyłącznie miedzy nimi i Basi nie będą w to wciągać. Oboje kochają Basię i chcieli jej tego oszczędzić.

Życie udowodniło im, że tak nie potrafią. Nie oni jedni. Większość rodziców w takiej sytuacji „polegnie” i nie sprosta temu wyzwaniu.

On jest zbyt beztroski jak na ojca, ona z kolei jest zaborcza i złośliwa. W dodatku opowiada Basi jakieś nieprawdziwe historie na jego temat, przez co 8-letnia córka nie ma ochoty na kontakty z ojcem!

Jego wersja:

Ta kwoka znowu nie chce się zgodzić żebym zabrał naszą córkę na wakacje do moich rodziców.

Wersja kwoki:

Ostatnim razem ten nieodpowiedzialny i beztroski człowiek przywiózł mi dziecko dopiero o 23.00, podczas gdy Basia następnego dnia rano szła do szkoły!

Jak tego uniknąć?

To trudne, ale da radę.

Może wam w tym pomoc Plan wychowawczy. To będzie taki kontrakt dotyczący opieki nad waszym dzieckiem. Ustalicie pewne zasady, a kiedy je spiszecie, łatwiej będzie się wam ich trzymać.

Pamiętajcie, że im bardziej szczegółowy kontrakt, tym lepiej. Jeżeli jeszcze nie zaczęliście się na dobre rozstawać, to wkrótce się przekonacie jak wiele punktów zapalnych wciąż przed wami. Zminimalizujcie je już teraz. Stworzy wam to szansę na godne rozstanie.

Jak spisać Plan wychowawczy

Idźcie na spacer, do kawiarni, byle na neutralny grunt. Zostawcie Basię pod opieką babci, dziadka lub cioci. Nie zabierajcie ze sobą pretensji. Wzajemne żale też należy zostawić na boku. Skupcie się wyłącznie na Basi i waszych potrzebach rodzicielskich.

Basia ma dopiero 8 lat wiec przed wami jeszcze 10 lat szarpania się o nią, wakacje, urodziny i święta. Opłaca się w tym momencie schować dumę do kieszeni, przygryźć zęby żeby ustalić taki model opieki, który obojgu by wam odpowiadał.

Po co macie się w tym zakresie zdawać na prawników i sędziego? Niewątpliwie sami najlepiej wiecie, czego wy i wasze dziecko potrzebujecie.

Przykładowy Plan wychowawczy

Niektórzy z rodziców spisują Plan wychowawczy i ustalają opiekę nad dzieckiem w następujący sposób.

Plan wychowawczy dotyczący Basi Kowalskiej

A. Władza rodzicielska i miejsce zamieszkania
1. Obojgu rodzicom przysługiwać będzie władza rodzicielska nad Basią.
2. W istotnych sprawach dotyczących Basi i je majątku, rodzice będą podejmować decyzje wspólnie.
3. Miejscem zamieszkania Basi jest miejsce zamieszkania matki dziecka, przy czym matka dziecka poinformuje ojca o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania dziecka.

B. Kontakty
1. Ojciec Basi ma prawo do swobodnych kontaktów z Basią, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z matką.
2. Ojciec Basi ma prawo do swobodnego, niczym niezakłóconego przebywania z nią poza jej miejscem zamieszkania.
3. Opieka w dni powszednie
Ojciec Basi ma prawo do kontaktów we wtorki i środy od godziny 16.00 do 18.00.
4. Opieka w weekendy
W każdy drugi weekend miesiąca poczynając od lipca 2013 r. od piątku, od godziny 17.00 do niedzieli, do godziny 18.00 dziecko będzie z ojcem.
5. Opieka w wakacje i ferie
Ojciec spędza z dzieckiem:
– w okresie wakacji letnich dziecka, okres trzech tygodni w miesiącu lipcu,
– w okresie ferii zimowych dziecka, okres jednego tygodnia,
6. Opieka w święta
– rodzice spędzają święta na przemian, tj. co drugie święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia, przyjmując, że Boże Narodzenie w roku 2013 dziecko spędza z ojcem, a Wielkanoc w 2014 roku z matką;
– urodziny dziecka będą się odbywały z poszanowaniem prawa do uczestnictwa w nich obojga rodziców w miejscu i sposób uzgodniony z dzieckiem;
– inne dni świąteczne i święta rodzinne z udziałem dziecka będą się odbywały z miejscu i sposób uzgodniony z dzieckiem.
7. Rodzice dziecka zobowiązują się do wcześniejszego ustalania szczegółów spotkania, a także o wzajemnym informowaniu o przeszkodach uniemożliwiających kontakt z dzieckiem.
8. Rodzice zobowiązują się do informowania drugiego rodzica, najpóźniej dzień przed terminem wyznaczonego kontaktu, o przeszkodach uniemożliwiających realizację tego kontaktu. W takim przypadku termin kontaktu zostaje przesunięty na najbliższy weekend w rozmiarze niezrealizowanym. Postanowienie to odpowiednio stosuje się do kontaktów w dni powszednie, święta, wakacje i ferie.
9. Miejsce, z którego ojciec będzie odbierać Basię to każdorazowe miejsce zamieszkania matki lub inne uzgodnione przez rodziców.

C. Komunikacja telefoniczna, e-mailowa i listowna z dzieckiem
1. Matka umożliwi ojcu kontakt z Basią za pomocą telefonu, e-maili, listownie.
2. Rodzic w czasie kontaktu z dzieckiem umożliwi drugiemu rodzicowi kontakt z Basią za pomocą telefonu, e-maili, listownie.

D. Decyzje w sprawach dziecka
1. Rodzice oświadczają, że bieżące decyzje w sprawach Basi będą podejmowane przez rodzica, sprawującego w danym czasie opiekę nad Basią, w tym również decyzje wynikające z nagłych zdarzeń dotyczących życia, zdrowia i bezpieczeństwa dziecka i zobowiązują się do niezwłocznego informowania siebie nawzajem o zdarzeniach w życiu Basi nadzwyczajnych lub mających związek z jego stanem zdrowia.
2. Rodzice oświadczają, że decyzje o istotnych sprawach w życiu Basi będą podejmowane wspólnie przez oboje rodziców, a najważniejsze ustalenia zostaną zawarte poniżej w niniejszym Planie wychowawczym.

E. Utrzymanie dziecka
Rodzice zobowiązują się do utrzymania i zaspokajania potrzeb dziecka w ten sposób, że ustalają koszty finansowej partycypacji w utrzymaniu małoletniego dziecka od ojca na kwotę [●] złotych miesięcznie.

F. Edukacja
Dziecko uczęszczać będzie do następującej szkoły [●]
Za kontakty ze szkołą odpowiedzialna będzie matka.

G. Zdrowie
1. Lekarzem pierwszego kontaktu będzie lekarz wybrany przez matkę.
2. Za okresowe badania i kontakty z lekarzem pierwszego kontaktu w razie potrzeby odpowiedzialna będzie matka.
3. Jeżeli będzie taka potrzeba, ewentualne specjalistyczne leczenie/terapia dziecka odbędzie się w placówkach wybranych przez matkę.
4. Za kontakty ze specjalistyczną placówką medyczną/terapeutyczną w razie potrzeby odpowiedzialna będzie matka, chyba, że rodzice ustalą inaczej.
5. Opieka dentystyczna dziecka będzie prowadzona w placówce wybranej przez matkę.
6. Za okresowe badania i kontakty z dentystą/ortodontą w razie potrzeby rodzice odpowiedzialna będzie matka.

H. Dostęp do ważnych informacji dotyczących dziecka.
Oboje rodzice mają pełen dostęp do dokumentacji dotyczącej edukacji, opieki medycznej, sytuacji prawnej i dokumentacji dotyczącej innych ważnych aspektów życia dziecka.

I. Rodzice zobowiązują się sami nie podważać autorytetu i dobrego imienia drugiego rodzica, oraz nie pozwalać osobom trzecim, by to robiły w obecności dziecka.

J. Rozwiązywanie problemów
Rodzice zobowiązują się do rozwiązywania problemów wynikających z przyjętych w niniejszym porozumieniu ustaleń na drodze dyskusji z poszanowaniem równości praw obu stron, zasady dobra dziecka, a jeśli nie przyniesie to rezultatu to na drodze mediacji prowadzonej przez bezstronną osobę, a jeśli nie przyniesie to rezultatu to na drodze sądowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dla życia dziecka.

Data sporządzenia porozumienia: 9 lipca 2013 roku

Podpis matki:
Podpis ojca:

Co zrobić z podpisanym Planem Wychowawczym

Udało się wam uzgodnić jak ma wyglądać opieka? Odwaliliście kawał dobrej roboty.

Jeśli nie macie jeszcze w toku sprawy rozwodowej, podpisany Plan wychowawczy złóżcie do sądu rejonowego z wnioskiem o ustalenie kontaktów zgodnie z waszym porozumieniem. Możecie także zgłosić ten Plan wychowawczy razem z pozwem o rozwód.

Jeśli już macie sprawę o rozwód w toku, nie musicie czekać z ustaleniem kontaktów aż do prawomocnego orzeczenia rozwodowego. Zwłaszcza, gdy w sprawie rozwodowej końca nie widać, bo spieracie się na noże o winę rozkładu waszego małżeństwa się wyciągając a to zdradę Beztroskiego a to rozrzutność finansową Kwoki. W takim przypadku możecie spisać Plan wychowawczy i złożyć do sądu rozpatrującego rozwód, wnosząc o to, by sąd orzekł o kontaktach waszego dziecka według Planu wychowawczego w trybie tzw. zabezpiecznia.

Powodzenia!

Dajcie znać jak wam poszło i jakie macie doświadczenia w ustaleniu kontaktów z drugim rodzicem.

about author

admin

related articles