Wakacje, Trybunał Konstytucyjny i naruszenie praw autorskich majątkowych…

Wakacje, Trybunał Konstytucyjny i naruszenie praw autorskich majątkowych…
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Witaj

Przyznaję, dawno mnie tutaj nie było, ale wcale o Tobie nie zapomniałam… W ostatnim czasie pokonałam kolejny etap w życiu zawodowym, co wymagało ode mnie mocnego zaangażowania i przede wszystkim czasu.

Przy okazji rozpoczętych niedawno wakacji, chciałam Ci przytoczyć ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jest on o tyle ważny, że dotyczy wysokości sankcji za naruszenie praw autorskich, o których pisałam tutaj.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku, który zapadł 23 czerwca 2015r. (sygn. akt SK 32/14), uznał, że art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest niekonstytucyjny „w zakresie w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej – w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu”.

Zdaniem Trybunału obowiązująca regulacja jest zbyt surowa, ponieważ w obecnych realiach prawnych twórców nie można postrzegać jako słabszą stronę. Czy słusznie? Jaka zatem pozostanie wysokość sankcji?

Z pewnością wyrok odbije się szerokim echem. Jakie jest Twoje zdanie?

Inne nasze teksty:

about author

admin

related articles