Prawo autorskie a nowe technologie

Trochę trwało zanim zdecydowałam się na założenie i prowadzenie bloga.

Mam nadzieję poruszać w nim interesujące i przydatne dla Ciebie kwestie związane z przedmiotem ochrony prawnoautroskiej w kontekście dynamicznie rozwijających się nowych technologii.

Prawo autorskie jest bowiem działem prawa szczególnie powiązanym z funkcjonowaniem w sieci Internet, a praktyka zawodowa pokazuje, że świadomość prawna tego aspektu jest w dalszym ciągu niewystarczająca. Dodatkową trudnością jest brak jednoznacznych rozwiązań prawnych regulujących prawo autorskie w Internecie.

Na moim blogu będę na bieżąco śledzić zmiany prawa autorskiego i szerzej – prawa własności intelektualnej w kontekście dynamicznego rozwoju technologicznego. Będę wskazywać na konsekwencje związane z łamaniem prawa autorskiego, a także komentować interesujące orzeczenia. Wpisy będą dotyczyły również problemów z jakimi stykają się użytkownicy Internetu.

Zapraszam do lektury i komentowania!

about author

admin

related articles