Od 1 kwietnia 2013 r. wzrost kwoty jednorazowego odszkodowania

Od 1 kwietnia 2013 r. wzrost kwoty jednorazowego odszkodowania
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

W momencie gdy osoba ubezpieczona podczas wypadku przy pracy lub choroby zawodowej dozna długotrwałego uszczerbku na zdrowiu należy jej się jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ZUS. Z takiego świadczenia mogą również skorzystać członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego. Jego wysokość uzależniona jest od pewnych czynników m.in.: przeciętnego wynagrodzenia, procentowego uszczerbku na zdrowiu albo liczby członków rodziny uprawnionych do świadczenia. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje jedynie temu ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Terminy te, w świetle art. 11 ust. 2 i 3 ustawy wypadkowej, oznaczają odpowiednio: stały uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, długotrwały uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy dokonuje lekarz orzecznik, lub komisja lekarska ZUS. Wysokość odszkodowania równa jest 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent zarówno stałego, jak i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku okoliczności określonych w art. 12 ust. 2-4 ustawy wypadkowej, wysokość jednorazowego odszkodowania może ulec stosownemu zwiększeniu.

about author

admin

related articles