Fatalny kwartał

Ubiegły kwartał bieżącego roku okazał się zwolnieniem PKB do 2,4 punktu procentowego wobec poziomu 3,5 procenta z pierwszego kwartału tego roku. Niestety dzisiejsze dane są zdecydowanie słabsze od przedstawianych wcześniej prognoz które zakładały wzrost 2,9 procenta. Ukazany ostatni raport na temat polskiej gospodarki pokazuje, że jest gorzej niż dotychczas sądzono.

Niezbyt zachęcająco przedstawiały się dane z minionych miesięcy w produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. Najbardziej widocznym czynnikiem spadku PKB była stopa bezrobocia, gdzie mimo okresu wakacyjnego poziom utrzymywał się wyżej niż rok temu. Na tą chwilę bez pracy pozostaje 12,3 procenta osób chętnych do podjęcia zatrudnienia. To zdecydowanie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy to stopa bezrobocia wynosiła 11,7%. Coraz gorsza sytuacja sektora nieruchomości oraz budownictwa wywarło negatywny wpływ na naszą gospodarkę.

W mediach słychać było o upadkach firm budowlanych co wieszczyło nadchodzące kłopoty, a dodatkowo perspektywa pogłębiającego się spadku popytu na mieszkania nie rokuje za dobrze. Jednak w Polsce patrząc na pozostałe kraje UE sytuacja wygląda dość solidnie lecz mimo to obniżenie stóp procentowych wydaje się być już zatwierdzone.

Największą ofiarą zbliżającego się spadku stóp procentowych staje się Polska waluta, która w ciągu kilku dni w tym tygodniu straciła 10 groszy wobec euro i na tą chwilę za 1euro płacono powyżej 4,19zł.

about author

admin

related articles