Ile może pracować kierowca i czym jest tak naprawdę czas pracy kierowcy?

Ile może pracować kierowca i czym jest tak naprawdę czas pracy kierowcy?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika wyżej wskazane normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad dobowy przedłużony wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego kierowcę systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

Wiedz również, że czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego. W związku z tym pracą kierowcy jest nie tylko prowadzenie pojazdu, a więc liczba godzin, które poświęcił na kierowanie pojazdem.

Do czasu pracy kierowcy zalicza się też czas gotowości (przestoju) do wykonywania pracy oraz 15 minut przerwy na odpoczynek bądź przerw w jeździe, które przysługują mu danego dnia.

Również czas spędzony obok kierowcy prowadzącego pojazd nie jest czasem odpoczynku i nie może być rejestrowany jako czas odpoczynku i przerwy w pracy.

about author

admin

related articles