Skarga pauliańska – czym jest i kiedy warto z niej skorzystać?

Skarga pauliańska – czym jest i kiedy warto z niej skorzystać?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Skarga pauliańska to czynności zmierzające do uznania czynności prawnej za bezskuteczną.

Zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności cywilnej dłużnik odpowiada za dług całym swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym. Oczywiście skutecznie dochodzić zaspokojenia swojego roszczenia można tylko z majątku dłużnika istniejącego w chwili gdy wierzyciel przystąpi do egzekucji.

Jest tak, że jeśli ktoś zaciąga jakieś zobowiązanie (jakiegoś rodzaju umowę) to to zobowiązanie nie ogranicza osoby w dysponowaniu swoim majątkiem, a więc może rozporządzić poszczególnymi składnikami swojego majątku, także poprzez zaciąganie nowych zobowiązań.

Prawo zna szereg instrumentów dzięki którym możemy złagodzić ryzyko takiej niewypłacalności dłużnika.

Wśród takich narzędzi znajduje się skarga pauliańska.

Jest to uprawnienie wierzyciela do zakwestionowania skuteczności takiej czynności dłużnika, która jest dla wierzyciela niekorzystna. Zabezpiecza interesy wierzyciela w wypadku nielojalnego, nieuczciwego postępowania dłużnika.

Jest to ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Często bowiem zdarza się tak, że zanim wierzyciel zaopatrzy się w tytuł egzekucyjny i będzie mógł prowadzić egzekucję z majątku dłużnika, dłużnik ten wyzbywa się składników tego majątku, rozporządzając nimi na rzecz innych osób.

Jeśli dojdzie do sytuacji, w której dłużnik wyzbył się swojego majątku i przez to stał się niewypłacalny wierzyciel może żądać w drodze powództwa, by taka czynność prawna została uznana w stosunku do niego za bezskuteczną i by w konsekwencji mógł on egzekwować swoją należność z tego składnika majątkowego.

Powództwo kierowane jest nie przeciwko dłużnikowi, lecz przeciwko osobie trzeciej, która nabyła prawo / rzecz od dłużnika np. nieruchomość.

about author

admin

related articles