Spotkanie po latach – jak to jest z publikacją zdjęć klasowych na portalach społecznościowych?

Spotkanie po latach – jak to jest z publikacją zdjęć klasowych na portalach społecznościowych?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Witaj!

W ostatnim wpisie poruszyłam problem wizerunku w sieci i poza nią. Pisałam, że jeśli osoba jest częścią większej całości, to zgoda na opublikowanie wizerunku nie jest konieczna. Jak się mają do tego zdjęcia klasowe?

Do tego wpisu zainspirowała mnie sprawa z jaką miałam ostatnio do czynienia. Zdjęcie Klienta ze szkoły podstawowej opublikowano na popularnym portalu społecznościowym dedykowanym głównie do „odświeżania” znajomości z czasów szkolnych. Powstał problem naruszenia prawa do wizerunku i opublikowania zdjęcia bez zgody osoby uwiecznionej na fotografii. Sprawę udało się zakończyć polubownie ale zagadnienie jest ciekawe.

Jeśli zdarzyło Ci się zamieścić podobne zdjęcie w Internecie albo to ktoś zamieścił takie zdjęcie, mam nadzieję, że ten wpis Cię zainteresuje.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30.01.2014r. sygn. akt I ACa 1452/13 opublikowanie zdjęcia klasowego nie stanowi naruszenia art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W uzasadnieniu wyroku Sąd przyznał, że wizerunek jest niewątpliwie dobrem osobistym powoda i jako taki podlega ochronie, niezależnie jak dużo czasu upłynęło od zrobienia zdjęcia. Wskazał jednak, że w tej konkretnej sprawie mamy do czynienia z jednym z trzech wyjątków od zasady uzyskania zgody na publikację, o których pisałam już tutaj.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, w tym przypadku mamy do czynienia z osobą stanowiącą jedynie szczegół większej całości. Zdjęcie przedstawia ogólnie zgromadzenie osób chodzących do jednej klasy, a osoby tam uwiecznione stanowią „element akcesoryjny całości„. Oznacza to, że w razie usunięcia wizerunków poszczególnych osób nie zmieni się koncepcja całej fotografii.

Moim zdaniem jest to trafny wyrok stanowiący wyraz racjonalnego podejścia do korzystania z takich portali. Oczywiście każda sprawia jest inna i nie zawsze takie rozwiązanie okaże się właściwe i uzasadnione.

A jakie jest Twoje zdanie? :)

about author

admin

related articles