Naruszenie praw autorskich w Internecie

Naruszenie praw autorskich w Internecie
1 vote, 4.00 avg. rating (83% score)

Czy  korzystając z internetu zastanawiasz się nad tym, czy swoim działaniem nie łamiesz praw autorskich?

Naruszenie praw autorskich, w tym ich naruszenie w internecie jest złożonym zagadnieniem, które postaram Ci się przybliżyć      w tym i w kolejnych wpisach.

Obserwacja stale rosnącej liczby serwisów, stron internetowych pokazuje niestety na wszechobecną tendencję łamania praw autorskich. W dobie szybkiego rozwoju nowych technologii skopiowanie tekstu czy grafiki jest niezwykle proste. Ale czy wiesz jakie konsekwencje może nieść taka banalna czynność? Czego możesz dochodzić jako twórca? Co może Ci grozić jako naruszycielowi?

Pamiętaj, że w cyberprzestrzeni obowiązują takie same prawa autorskie jak w realnym świecie.

Krajowa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje, że za naruszenie praw autorskich grożą wysokie kary pieniężne, a wśród sankcji o charakterze karnym znajduje się kara pozbawienia wolności do 5 lat. Musisz wiedzieć, że polska ustawa jest jedną z surowszych w tym zakresie w Europie, dlatego ważne jest żebyś był świadomy czy działasz legalnie.

Dla odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego nie ma znaczenia czy doszło do tego w sposób zawiniony czy też bez winy.Bez znaczenia jest również okoliczność, że nie doszło do wyrządzenia szkody.

Sankcje za naruszenie praw autorskich

Z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej, twórcy przysługuje:

  • żądanie zaniechania naruszeń;
  • żądanie usunięcia skutków naruszeń;
  • odszkodowanie – przy czym wysokość odszkodowania zależy od charakteru naruszenia. Jeśli sprawca działał nieświadomie, twórca może dochodzić zapłaty dwukrotności stosownego wynagrodzenia – czyli takiego, jakie byłoby należne twórcy, gdyby zgodził się na wykorzystanie dzieła. W przypadku zawinionego naruszenia kwota odszkodowania może wzrosnąć do trzykrotności stosownego wynagrodzenia;
  • wydanie uzyskanych korzyści;
  • żądanie do złożenia 0świadczenia stosownej treści;

Sąd może zasądzić również dodatkową zapłatę na rzecz Funduszu Promocji Twórczości.

W kontekście odpowiedzialności karnej, w przypadku bezprawnego wykorzystywania cudzych utworów grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności do 2 lat. Odpowiedzialność karna jest zaostrzona do 5 lat pozbawienia wolności, jeśli z powielanych materiałów naruszyciel czerpie zyski czyniąc sobie z nich źródło dochodu.

about author

admin

related articles