Kiedy sąd popełnia uchybienie oddalając wniosek o powołanie nowych świadków w sprawie karnej?

Kiedy sąd popełnia uchybienie oddalając wniosek o powołanie nowych świadków w sprawie karnej?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Nie uzasadnione jest oddalenie wniosku dowodowego na tej tylko podstawie, że dotychczas przesłuchani świadkowie, jako obiektywni i bezstronni, przedstawili już przestępne zachowanie się sprawcy.
Oddalając taki wniosek, a zwłaszcza tak uzasadniając swoją decyzję, sąd już przed wyrokowaniem daje wyraz swojemu przekonaniu co do winy oskarżonego.
Takie postępowanie sądu stanowi obrazę przepisów prawa procesowego, mogącą mieć istotny wpływ na treść orzeczenia. Ocena bowiem, czy dany świadek jest obiektywny i bezstronny, a więc wiarygodny, może być zawarta jedynie w orzeczeniu rozstrzygającym problem winy i kary, a nie w postanowieniu incydentalnym.
Pamiętać należy, że zgodnie z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych każda osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo, na zasadach pełnej równości, co najmniej do następujących gwarancji: przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia i zapewnienia obecności i przesłuchania świadków obrony na tych samych warunkach, co świadków oskarżenia.

about author

admin

related articles