Proces Integracji z Unią Europejską

Proces Integracji z Unią Europejską

 

Po zmianie ustroju pragnieniem nie tylko rządu, ale i prawie całego społeczeństwa stało się przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Proces ten jednak był długotrwały i sprawiał wiele trudności. Wprawdzie udało nam się dość szybko stać krajem w pełni demokratycznym, łącznie z uchwaleniem konstytucji, co było niejako politycznym wymogiem wejścia do Unii. Efektem tych starań było również szybkie podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Jednak wiele większym wymaganiom musieliśmy sprostać w dziedzinie gospodarki. Tutaj nie wystarczyło pełne urynkowienie gospodarki i wprowadzenie licznych praw wspierających wolność gospodarczą. Konieczne było wypełnienie licznych kryteriów gospodarczych narzuconych nam przez Unię, w tym odnośnie deficytu budżetowego, wymienialności walut i wielu innych. Spełnienie tych nieraz bardzo wyśrubowanych wymagań zajęło nam ładne parę lat. Istotna była tu również wola polityczna ze strony państw już należących do Unii. To wszystko sprawiło, że członkiem Unii Europejskiej staliśmy się dopiero 1 maja 2004 r.

about author

admin

related articles