Co zyskaliśmy po wejściu do Unii ?

Co zyskaliśmy po wejściu do Unii ?

 

Czy wejście do Unii Europejskiej było dla nas korzystne ? Pod względem prestiżowym – na pewno. Staliśmy się członkami europejskiej rodziny narodów złączonych więzami gospodarczymi i na pewno bliższymi politycznie. Nie potwierdziły się też obawy eurosceptyków, że utracimy suwerenność, gdyż prowadzimy w pełni suwerenną politykę pod względem społecznym. Natomiast, czy zyskaliśmy gospodarczo… Tutaj odpowiedź jest bardziej złożona. Niewątpliwie bardzo nam się przysłużyła pomoc finansowa Unii Europejskiej. Dzięki niej wybudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy setki kilometrów dróg, wiele oczyszczalni ścieków, wodociągów i innych instalacji użyteczności publicznej. Bardzo wysokie środki otrzymało rolnictwo, a rolnicy chyba najbardziej ze wszystkich grup społecznych korzystają z unijnego wsparcia. Jednak przez to, że staliśmy się częścią europejskiej gospodarki, jesteśmy bardziej narażeni na występujące w niej kryzysy. Wprawdzie i tu staliśmy się „zieloną wyspą”, ale paradoksalnie może właśnie dzięki temu, że nasza gospodarka jest mniej zintegrowana z unijną, niż państw zachodnich.

about author

admin

related articles