Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – od 1.01.2014 r.

Dziś spółki komandytowe są atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na ograniczenie odpowiedzialności komandytariuszów za zobowiązania spółki oraz optymalizacje podatkowe – 19% podatek od wypracowanych zysków. Od 1.01.2014 r. Spółki komandytowe (SK) staną się podatnikami CIT i będą płaciły podatek 19 % od dochodu oraz 19% podatek od zysku do podziału między wspólników.

Możliwością uniknięcia zapłaty podwójnego opodatkowania od zysku jest przekształcenie SK w spółkę jawną (SJ) Trzeba mieć na uwadze, że w SJ wszyscy wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają bez ograniczenia całym majątkiem spółki oraz własnym.

Natomiast pozostaje optymalizacja podatkowa w której SJ nie jest podatnikiem podatku a podatek płacą tylko wspólnicy od dochodu w wysokości 19% stawki podatku.

Zmiana zasad podatkowych ma dotyczyć nie tylko SK ale i SKA .

Pracę te w MF w dalszym ciągu trwają, jednak MF twierdzi, że zdąży z wprowadzeniem zmian.

Wspólnicy spółki SK i SKA którzy zawarli w umowach zgodę na prowadzenie działalności konkurencyjnej, jak też Ci którzy prowadzą dodatkowo jednoosobową działalność gospodarczą mogą zawrzeć ze SK lub SKA umowy na świadczenie usług( z wyłączeniem usług menadżerskich które są opodatkowywane wg skali podatkowej) co spowoduje spadek dochodów w SK i SKA a dochód zostanie uzyskany u osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Czynnośći świadczenia usług jednak muszą być realne a nie pozorne.

Sk i SKA przy właściwym ustaleniu stosunków prawnych może być atrakcyjną i bezpieczną formą prowadzenia działalności gospodarczej.

about author

admin

related articles