Zmiany w procedurze cywilnej obowiązującej już od 3 maja 2012 r.

Zmiany w procedurze cywilnej obowiązującej już od 3 maja 2012 r.

W dniu 3 maja 2012 r. weszła w życie obszerna nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Nowelizacja ta będzie miała głównie odniesienie do postępowań gospodarczych (dochodzenia roszczeń w sprawach cywilnych, bez względu na to czy stroną postępowania będzie przedsiębiorca czy też podmiot nie będący przedsiębiorcą).

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do postępowań wniesionych po 3 maja 2012 r. Jednak przepisy przejściowe regulują liczne przypadki kiedy nowe przepisy mają zastosowanie do postępowań w toku.
Nowe przepisy likwidują odrębną procedurę w sprawach gospodarczych i jednocześnie obostrzają dotychczasowe reguły postępowania cywilnego a co najważniejsze we wszystkich sprawach stosowana jest tzw. prekluzja procesowa.

Abolicja w ZAiKS kar za bezumowne korzystanie z praw autorskich

ZAiKS ogłosił abolicję dla użytkowników utworów, którzy nie opłacali np. tantiem tzn. bezumownie korzystali z praw autorskich. Użytkownicy utworów, którzy chcą korzystać z abolicji, w dniach od 23 do 30 kwietnia 2012r.  powinni zgłosić się w ZAiKS-ie. Abolicja będzie polegała na odstąpieniu przez ZAIKS od dochodzenia roszczeń z tytułu bezprawnego korzystania z twórczości (bez pozwolenia).

Warunkiem skorzystania z abolicji będzie podpisanie umowy oraz zapłata należności za okres bezumownego korzystania z utworów. Opłacie nie podlega korzystanie z praw autorskich przez obywateli na własny użytek.

about author

admin

related articles