Zasiłek pogrzebowy – komu przysługuje?

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie pieniężne wypłacane przez państwo w związku ze śmiercią bliskiej osoby. O zasiłek można starać się w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której świadczenie przysługuje.
Prawo

Zasiłek pogrzebowy przysługuje wszystkim osobom, które:

– pobierały świadczenie emerytalne (także emeryturę pomostową) lub rentę, a także świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny;
– były ubezpieczone;
– miały prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
– zmarły w okresie pobierania zasiłku chorobowego bądź świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia;
– były członkiem rodziny osoby wymienionej w którymś z poprzednich punktów;
– nie pobierały jeszcze świadczenia emerytalnego lub renty, ale spełniały warunki do jej uzyskania;
– były ofiarami działań wojennych pobierającymi świadczenia pieniężne;
– pobierały rentę socjalną;
– zmarły na skutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach;

Przez członków rodziny rozumiemy: dzieci własne, drugiego małżonka oraz adoptowane; wnuki i rodzeństwo, współmałżonka oraz rodziców. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.
Wysokość zasiłku

Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4.000 zł. Wcześniej wysokość zasiłku stanowiła 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

W przypadku gdy koszty pogrzebu były poniesione przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek ulega podziałowi. Zasiłki są wypłacane przez oddziały ZUS.
Wymagane dokumenty

Aby zasiłek pogrzebowy mógł zostać wypłacony, bliscy zmarłego muszą dostarczyć do urzędu komplet dokumentów:

– wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
– skrócony odpis aktu zgonu bądź odpis zupełny aktu urodzeniu dziecka urodzonego jako martwe
– oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu lub ich kopie potwierdzone przez bank
– dokumenty potwierdzające powinowactwo osoby zgłaszającej wniosek z osobą zmarłą
– zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci
Ile kosztuje organizacja pogrzebu?

Tradycyjny pogrzeb czy kremacja? Coraz więcej osób decyduje się na kremację z urną, która jest o kilkaset złotych tańsza od tradycyjnego pochówku. Jeżeli zdecydujemy się na kremację z miejscem na cmentarzu, musimy liczyć się z kosztami rzędu 3500 zł.

To i tak o ponad 2000 zł mniej niż w przypadku organizowania tradycyjnego pogrzebu, który niesie za sobą konieczność zakupu pomnika.

Warto zauważyć, że ceny najdroższych nagrobków sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych! Za najtańszy pomnik z chińskiego granitu, który jest trudny w obróbce i bardzo kruchy, zapłacimy 1400 zł. Średnia półka to pomniki wykonane z impali, za które zapłacimy 2500 zł.

W skład kosztu pogrzebu wchodzą: wynajęcie chłodni, przygotowanie ciała, urna, tabliczka i krzyż, klepsydry, dostarczenie trumny do prosektorium, odbiór i transport zmarłego, odbiór urny, kwiaty, transport w dniu pogrzebu, a także załatwienie formalności na cmentarzu.

Najniższa cena, jaką oferują zakłady pogrzebowe w stolicy, to 5500 zł, czyli i tak o 1500 zł więcej niż wynosi zasiłek pogrzebowy.

Nie dziwi zatem fakt, że coraz więcej osób decyduje się pochować swoich zmarłych na cmentarzach oddalonych od dużych miast bądź w miejscowościach, z których pochodzą.

about author

admin

related articles