Windykacja w oczach zwykłego człowieka

Każdy kto słyszy słowo windykacja ma przed oczami kogoś kto nie spłacił kredytu. Zanim jednak dojdzie do takiej sytuacji mamy możliwość zapobiec spotkania z firmą windykacyjną. Wystarczy zdrowy rozsądek na co dzień, oraz trochę wyobraźni podczas kalkulacji swoich zobowiązań finansowych.
Firma windykacyjna może nas ścigać także za:
nieopłacone rachunki za gaz, prąd, telefon
nieuregulowane faktury względem innych firm
i wiele innych.
Dobrze w takich sytuacjach jeśli w grę wchodzi windykacja polubowna.

Należy pamiętać, że w firmach windykacyjnych, też pracują ludzie i lepiej jest się z nimi porozumieć, niż ma wkroczyć do akcji komornik.

about author

admin

related articles