Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie w 2016 roku

Ostatnio poruszany temat podziału majątku wspólnego zdecydowanie nie został niewyczerpany. Nie da się tego uczynić w paru krótkich wpisach takich jak „Co moje to moje, a co twoje to moje„, czy „Związek konkubencki, a przepisy prawa„, w którym także nieco na ten temat przemyciłam. Przysyłacie mi na skrzynkę mailową różne pytania dot. podziału majątku. W miarę możliwości na nie odpowiadam, ale byłoby lepszym rozwiązaniem gdybyście pytania zadawali w komentarzach, wtedy na odpowiedzi skorzysta więcej osób.

Póki co, przerywam rozważania o majątku wspólnym małżonków, do którego z pewnością wrócę, na rzecz urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, bo to jest to co Prawnika na macierzyńskim najbardziej powinno interesować 😉

Doprecyzuję na marginesie, że od ponad 3 lat nie przebywam na macierzyńskim i ponownie się na taki nie wybieram, ale nazwa bloga przecież zobowiązuje 😉

Skoro od 2 stycznia 2016 r. zmieniły się przepisy kodeksu pracy w zakresie urlopów macierzyńskich Prawnik na macierzyńskim nie może o nim nie wspomnieć.

Na tym blogu znajdziesz sporo wpisów poświęconych temu tematowi takich jak np.: mój inauguracyjny wpis, do którego mam szczególny sentyment: Prawnik na macierzyńskim, czyli o tym czy warto zajść w ciążę!!! , ale też cała seria kolejnych:

„Ojcze, na jakim ty urlopie przebywasz?„, ”Uwaga, ciężarne atakują!”, ”Z próżnego i Salomon nie naleje„, czy też ”Urlop rodzicielski wciąż w fazie projektu„, ”Mamo, To Ja!… Twój Prawnik na macierzyńskim„, Apetyt rośnie w miarę jedzenia – jestem Matką Gorszego Roku!, ”Dlaczego matki pierwszego kwartału zostały pominięte?„.

Przypominam je też dlatego, żeby uświadomić ci, że nie wszystkie treści tam zamieszczone są aktualne. Prawo się zmienia na bieżąco, tak więc najwyższy czas, aby opowiedzieć jak to wygląda w roku 2016.

Jedziemy…

Obecnie, tj. od 2 stycznia 2016 r. mamy już tylko dwa rodzaje urlopów: macierzyński i rodzicielski. Podstawowy wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi:

20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Swoją drogą, moja wyobraźnia nie ogarnia takiego przypadku jak czworo czy pięcioro dzieci przy jednym porodzie. Mogę tylko podejrzewać, że przy takim wyczynie to i 37 tygodni może być niewystarczające.

Pamiętaj!
Przed przewidywaną datą porodu możesz wykorzystać do 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Przepis ten jednak jest stosunkowo rzadko wykorzystywany, bo na ogół na tym etapie, kobiety, jeśli mogą, to lądują już na L4 co umożliwia im wykorzystanie całego urlopu macierzyńskiego już po porodzie. Jeżeli nie korzystasz z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu.

Urlop rodzicielski

Znika więc tzw. macierzyński urlop dodatkowy i pojawia się wydłużony urlop rodzicielski. W praktyce oznacza to, że bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego rodzicowi, przysługuje prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

32 tygodni – jeśli matka urodziła 1 dziecko
34 tygodni – jeśli matka urodziła więcej dzieci przy jednym porodzie.

Pamiętaj!
Żeby skorzystać z urlopu rodzicielskiego, musisz złożyć pisemny wniosek do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu (dotychczas było 14 dni) wówczas pracodawca ma obowiązek uwzględnić twój wniosek.

Możesz zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy.

Możesz łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udziela tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

Tu ciekawa uwaga: Do tej pory też było można było łączyć pracę z urlopem rodzicielskim, ale obecnie w takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy. Innymi słowy, możemy pracować na ½ etatu i nie tracimy rodzicielskiego za ten czas, tylko wydłuża się on proporcjonalnie.

Urlop rodzicielski dla mamy i taty

Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru urlopu. W praktyce każde z rodziców może wykorzystać po 16 tygodni (lub 17 tygodni – jeśli urodziło się więcej niż jedno dziecko jednocześnie), tak by łącznie nie przekroczyć pełnego wymiaru trwania urlopu rodzicielskiego.

Zasiłek w okresie urlopów

Za okres w którym przebywasz, a urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, a także ojcowskim dostaniesz zasiłek macierzyński. Zasady jego wypłaty reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W tym roku zasada ustalania wysokości zasiłku pozostaje taka sama, tj. albo przez cały okres urlopów otrzymuje się zasiłek w wysokości 80%, albo 100% i 60%.

Urlop w częściach

Urlop rodzicielski można wykorzystać w częściach. Dotychczas były to 3 części a teraz są 4.
Nowością jest także to, że obecnie jest możliwość udzielenia maksymalnie 16 tygodni urlopu rodzicielskiego w terminie, który nie przypada bezpośrednio po poprzedniej części urlopu. Od tego roku możliwe jest bowiem wykorzystanie części urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 16 tygodni w terminie do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, a więc nie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Pamiętaj!
Możesz zdecydować, że część urlopu rodzicielskiego wykorzystasz w okresie późniejszym niż kolejne tygodnie przypadające po sobie.
np. już dziś wiesz, że w późniejszym okresie planujecie rodzinny wyjazd lub będziecie chcieli wykorzystać taki urlop na moment adaptacji dziecka w przedszkolu.

Urlop ojcowski

Dotychczas wynosił on 2 tygodnie i należało go wykorzystać nie później niż do ukończenia przez dziecko 1 roku życia. Dziś długość urlopu się nie zmienia ale ojciec może z niego skorzystać aż do 2 roku życia dziecka i będzie mógł ten urlop podzielić na 2 części.

Pamiętaj ojcze!
Jeśli chcesz skorzystać z urlopu ojcowskiego, złóż wniosek do pracodawcy nie później niż w terminie 7 dni od dnia w którym planujesz taki urlop wykorzystać.

about author

admin

related articles