Rękojmia za wady fizyczne – Jakie mam roszczenia z tego tytułu i jakie ma znaczenie kolejność korzystania ze swoich uprawnień?

Rękojmia za wady fizyczne to sytuacja, gdy sprzedana rzecz ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność.

Tutaj skupimy się na roszczeniach i kolejności ich realizowania, gdy już wiemy, że wada wystąpiła w oparciu o szczegółowe kryteria.

Najdalej idącym roszczeniem jest odstąpienie od umowy. Dokonujemy tego przez oświadczenie złożone sprzedawcy w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią np. listem poleconym.

Poza możliwością odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący, który wadę wykrył ma możliwość żądania stosownego obniżenia ceny. Może dokonać tego w drodze umowy-porozumienia lub przed sądem.

Jeżeli rzecz nadaje się do naprawy, można żądać naprawy.

Jeśli sprzedawca miałby możliwość wymiany rzeczy na inną taką samą, można żądać wymiany.

Wybór jednego z powyższych roszczeń zależy od uznania kupującego.

Jednakże to co w tym najważniejsze (czyli na końcu małym druczkiem) to fakt, że jeśli kupujący skorzysta z możliwości odstąpienia od umowy to nie będzie mógł skorzystać już z innych możliwości. Bo w takiej sytuacji uważa się jakby umowa nie została zawarta, a strony mają obowiązek zwrotu – z jednej strony towaru, a z drugiej strony zapłaconej ceny.

Dlatego tak ważne jest zawsze na początku dobrze przemyśleć całą strategię związaną z tym, jak postąpimy i jakie skutki to może wywołać.

Natomiast jeśli najpierw zechcemy skorzystać z innego uprawnienia np. obniżenia ceny, a później się rozmyślimy, to dopóki to roszczenie nie zostanie spełnione przez sprzedawcę, czyli np. nie zwróci nam żądanej różnicy w cenie to możemy zwrócić się do niego z innym żądaniem np. odstąpieniem od umowy.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości z jakiego roszczenia w Twoim przypadku najkorzystniej skorzystać oceniając Twój indywidualny stan faktyczny koniecznie skontaktuj się z prawnikiem, abyś w pełni rozumiał możliwe konsekwencje każdej z decyzji.

Z którymkolwiek z tych roszczeń możesz wystąpić w ciągu roku od zakupu. Jednakże wcześniej w ciągu miesiąca od wykrycia wady musisz zawiadomić sprzedawcę o wykryciu wady. Inaczej nastąpi przedawnienie.

about author

admin

related articles