Rząd przygotowuje zmiany VAT i PIT na 2013 rok

Rząd przygotowuje zmiany VAT i PIT na 2013 rok.

Resort Finansów opracowuję zmianę przepisów VAT, które z jednej strony będą porządkowały system a z drugiej wprowadzą podwyżkę stawek VAT i tak np:

  • sprzedaż kawy espresso, capucino będzie opodatkowane stawką podstawową (obecnie jest to 8%),
  • opodatkowanie  usług Poczty Polskiej stawką podstawową,
  • wszystkie posiłki przeznaczone do bezpośredniego spożycia, lody będą opodatkowane stawką 8%,
  • produkcja programów telewizyjnych będzie opodatkowana stawką podstawową (obecnie jest to 8%),

Wprowadzona będzie także instytucja faktury uproszczonej, która może być stosowana w sprzedaży do równowartości 100 Euro.

Rząd planuje także zmiany w PIT i tak np.: likwidacja ulgi internetowej, likwidacja 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców, zmiana obliczania prawa do ulgi na dzieci.

Na początku 2012 r. czekają przedsiębiorców dwie podwyżki stawek ZUS

W związku z opublikowaniem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto znane są składki na ZUS dla przedsiębiorców.
Od 1 lutego 2012 r. wzrośnie także o 2% składka na ubezpieczenie rentowe. Podwyżka składki rentowej dotyczy zarówno pracowników jak i osób prowadzących działalność gospodarczą w tym i samozatrudnionych.

Wzrośnie także składka zdrowotna z 243,39 zł. do 254,55 zł. w 2012 r. łączne minimalne miesięczne składki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w tym samozatrudnionych od lutego 2012 r. wzrośnie z 890 zł. do 975,76 zł.

about author

admin

related articles