Planowanie podatkowe

Kancelaria oferuje usługi w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego. Dzięki podjęciu współpracy z brytyjską firmą prawniczą The SCF Group Licensed Trust & Management Firm w Londynie z oddziałami we wszystkich interesujących jurysdykcjach podatkowych możliwe jest skonstruowanie struktury podatkowej klienta umożliwiającej mu bardzo korzystne zarządzanie kosztami oraz podatkami a nawet rozdzielenie prowadzonych działalności gospodarczych od jego osoby w sposób zapewniający dyskrecję oraz bezpieczeństwo. Wszelkie tego typu struktury mają gwarantowaną przez prawników specjalizujących się od lat w tego typu działaniach legalność i zgodność z prawem nie tylko polskim, ale również Unii Europejskiej oraz konwencjami międzynarodowymi. www.scfgroup.com

Kancelaria umożliwia polskim firmom wejście na rynek brytyjski, nie tylko z działalnością, leczrównież z towarami lub usługami oferowanymi przez przedsiębiorcę, pełną opiekę począwszy od organizacyjnej po prawno – księgową oraz przygotowanie dokumentacji do przetargów w sektorze zamówień publicznych. W zakresie tym podjęta została współpraca z polsko-brytyjskim biurem finansowo – ksiegowym Capital Business Links Ltd w Londynie kierowanym przez licencjonowanego doradce podatkowego pana Piotra Kubalke. www.polskie-biuro-ksiegowe.co.uk

about author

admin

related articles