Nieważny związek małżeński

W Kościele katolickim nie ma rozwodów. To, na co decyduje się coraz więcej par, to ubieganie się o uznanie przez instytucję Kościoła nieważności zawartego związku. Kiedy można ubiegać się o unieważnienie związku małżeńskiego? Do głównych przyczyn należy ogólnie rzecz biorąc wprowadzenie współmałżonka w błąd lub niewypełnienie obowiązków małżeńskich z powodu własnych ograniczeń bądź niechęci. Jeżeli jeden z małżonków jest bezpłodny lub niezdolny do skonsumowania małżeństwa, wówczas można ubiegać się o unieważnienie takiego związku. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku niemożności posiadania dzieci musi wystąpić element zatajenia. Jeżeli jedno z małżonków przed zawarciem ślubu było świadome tego, że jest bezpłodne, ale nie podzieliło się taką informacją z partnerem, wówczas druga strona ma podstawy do ubiegania się o unieważnienie. Poza tym często przyczyną starania się o powrót do stanu wolnego jest zatajenie przez współmałżonka ważnych informacji, których świadomość mogłaby zniechęcić drugą osobę do stanięcia na ślubnym kobiercu. Trzeba jednak mieć świadomość, że w przypadku ślubu kościelnego nie ma mowy o rozwodzie. Związku takiego nie można rozłączyć, jak ma to miejsce podczas rozwodu cywilnego. Można natomiast uznać, że jego zawarcie nastąpiło w okolicznościach, które teraz mogą być uznane za podstawę do uznania nieważności takiego małżeństwa. Na taki krok decydują się osoby nie tylko będące w trakcie rozwodu cywilnego czy też zaraz po nim. Niektórzy rozwiedli się dawno temu, ale dopiero teraz dowiedzieli się, że mogą ubiegać się o unieważnienie małżeństwa także przez Kościół. Wiele osób nie wykazuje zainteresowania takim krokiem, dopóki nie zwiążą się z kolejną osobą i nie poczują chęci zawarcia nowego związku przed ołtarzem. Niektórzy czekają z tym do momentu zebrania odpowiedniej ilości środków finansowych.

about author

admin

related articles