Niespodziewane efekty „Programu 500 Plus”

Niespodziewane efekty „Programu 500 Plus”
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Zgodnie z założeniami rządowy Program 500 + ma służyć poprawie sytuacji finansowej rodzin wychowujących dzieci, a przez to pozytywnie wpłynąć na bardzo złą demografię w Polsce.
Okazuje się jednak, że wpływ tego programu na życie społeczne i gospodarcze jest szerszy niż to zakładano, bowiem nieoczekiwanie ożywił także rynek windykacyjny w naszym kraju.

Środki wypłacane rodzicom nazwane świadczeniem wychowawczym nie podlegają egzekucji. Sytuacja jednak komplikuje się wtedy, kiedy organ który je wypłaca dokona przelewu świadczenia na rachunek bankowy uprawnionych, który jest jednocześnie zajęty przez Komornika w ramach egzekucji z tego rachunku. Środki znajdujące się na rachunku bankowym co do zasady egzekucji już podlegają, bez względu na źródło ich pochodzenia, zatem Bank ma obowiązek zajęcie Komornika zrealizować. W ostatnim czasie sytuacje takie miały miejsce, ale zostały pozytywnie dla Dłużników zakończone. Rząd pracuje także nad nowelizacją przepisów w tym zakresie.

Mając na uwadze to, że środki z programu 500+ są wolne od egzekucji ich wpływ na windykację komorniczą jest praktycznie bez znaczenia. Nie możemy jednak zapominać, że wiele firm windykacyjnych mając świadomość, że egzekucja komornicza jest długa, kosztowna i często nieskuteczna oferuje dłużnikom programy dobrowolnych spłat. Jest to popularna metoda odzyskiwania należności w szczególności przedawnionych, których odzyskanie na drodze sądowej z powodu rosnącej świadomości prawnej dłużników jest często niemożliwe. Na zmianę trendu na rynku windykacji znaczący wpływ ma również niezadowalająca wierzycieli skuteczność komorników.

Wiele firm windykacyjnych oferuje zatem dłużnikom podpisanie ugody, która umożliwi im „uwolnienie się od starych długów”. Spłata należności rozkładana jest na raty, a dłużnik unika kosztów sądowych i komorniczych. Oczywiście długi należy spłacać, jednak po otrzymaniu takiej „oferty” potrzebna jest pewna refleksja. Dlaczego firma windykacyjna idzie nam na rękę? Odpowiedź jest banalnie prosta. Uznanie długu zastępuje proces sądowego wykazywania jego istnienia, zatem jest to tańsza i efektywniejsza metoda odzyskiwania należności. Jeżeli zatem nie mamy wątpliwości, że dług faktycznie istnieje ofertę taką należy rozważyć, ale kiedy nie jesteśmy tego pewni, nie podejmujmy pochopnych decyzji.

Według różnych szacunków Program 500+ może pozytywnie wpłynąć na sytuację ekonomiczną od 10 do 20% dorosłych Polaków. Pomoc z tego programu dotrze także do zadłużonych rodzin, przez co może zwiększyć się chęć dłużników do podpisywania z wierzycielami porozumień.
Można z całą pewnością stwierdzić, że dodatkowe środki które otrzymają rodziny wpłyną pozytywnie na codzienną konsumpcję, czy też wykształcenie dzieci. Wraz ze wzrostem dochodu wiele rodzin zachęconych ofertą firm z branży windykacyjnej pozbycia się zobowiązań finansowych będzie chciała wykorzystać środki otrzymane od państwa także na uregulowanie długów. W związku z tym Firmy windykacyjne prognozują lepszą ściągalność zaległych zobowiązań.

about author

admin

related articles