Niekonwencjonalne sposoby leczenia udaru mózgu i jego skutków

Leczenie i rehabilitacja po udarze mózgu jest procesem długotrwałym i żmudnym. Naukowcy wciąż pracują nad kolejnymi sposobami leczenia pacjentów, dotkniętych tym schorzeniem. Nowatorskie metody mają skrócić czas rekonwalescencji oraz uczynić leczenie mniej uciążliwym. Jednym z najnowszych doniesień o nowych metodach leczenia jest informacja o wykorzystaniu w terapii udaru mózgu komórek macierzystych pobranych ze szpiku kostnego pacjenta. Komórki macierzyste mają ogromną moc regeneracji i zgodnie z wynikami badań przyspieszają regenerację mózgu po udarze niedokrwiennym. Ważna jest również atrakcyjność rehabilitacji i terapii pacjentów po udarze, gdy skończy się hospitalizacja. Zadanie jest szczególnie trudne w przypadku nietypowych pacjentów. Nie wszyscy wiedzą, że udar mózgu dotknął znanego pisarza Sławomira Mrożka. Skutkiem udaru była afazja, co dla literata jest jedną z największych tragedii. Człowiek, który mówił i pisał w kilku językach, z dnia na dzień stracił możliwość posługiwania się nawet językiem ojczystym. Po hospitalizacji Mrożek rozpoczął terapię z logopedą. Terapia była nietypowa, gdyż oprócz standardowych ćwiczeń obejmowała pisanie nowej książki. Jej owocem jest autobiografia Sławomira Mrożka pod tytułem „Baltazar”. Praca nad nią była, jak przyznaje sam pisarz, przełomem w terapii i przyniosła zadziwiające efekty.

about author

admin

related articles