Ekshumacja krok po kroku

Ekshumacja krok po kroku
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Kilka dni temu miałam okazję gościć w TVP 2 w Pytaniu na śniadanie, gdzie wspólnie z prowadzącymi i innymi gośćmi programu poruszyliśmy temat ekshumacji. Do zagadnienia tego podeszliśmy od trzech stron – praktycznej (tu wystąpiła dziennikarka, która miała „przyjemność” zorganizować taką „operację”, etycznej (tu wystąpił ksiądz) oraz prawnej (tu wypowiadał się Prawnik na macierzyńskim).

Jeśli ktoś nie widział, a jest zainteresowany, poniżej link do programu.

Żarcik sytuacjyjny na rozgrzewkę

Podczas nagrywania ww. programu przypadkowo spotkałam Karolinę Malinowską, u której miałam okazję gościć w ramach programu Na kłopoty ABC. Kiedy równie zobaczyła nas reżyserka TVP ABC (której jestem znana wyłącznie z tematów około dziecięcych) przywitała mnie pytaniem:

Reżyserka: O dzień dobry pani prawnik! Występujecie dziś znowu razem?

Ja: Nie, dziś nie występuję z Karoliną, ale z … księdzem.

Reżyserka: Hmmm, naprawdę? – (niedowierzanie) – a o czym będziecie mówić? O przedszkolach?

Ja: Nie, o przedszkolach będzie mówić Karolina, a ja o…. ekshumacji zwłok i szczątków ludzkich.

Mina pani reżyser – bezcenna.

Temat w sam raz do śniadania – nie ma co…

Od tamtego wystąpienia moi znajomi „gratulują” mi, że zrezygnowałam z bycia ekspertem od prawa rodzinnego na rzecz prawa funeralnego.

Listopadowe nastroje

Listopad od zawsze nastraja mnie trochę inaczej i jestem skłonna pisać na tematy, które w innych porach roku do mnie nie przemawiają. W ubiegłym roku poruszyłam problem prawa do pochówku dzieci za wcześnie urodzonych, a także rozpoczęłam temat rzeczonej ekshumacji. W tym roku temat ten zamierzam dokończyć.

A zatem do dzieła!

Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki (tzw. Święto Zmarłych) to czas odwiedzin grobów bliskich. Bywa, że groby te są na tyle oddalone od naszego miejsca zamieszkania, że nie można ich odwiedzać tak często, jak ma się na to ochotę i jest taka potrzeba. To właśnie jeden z głównych powodów, dla których ludzie decydują się na ekshumację.

Na czym polega ekshumacja?

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok i szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu:

– przeniesienia ich i ponownego pochówku na tym samym cmentarzu,

– przeniesienia ich i ponownego pochówku na innym cmentarzu,

– remontu grobu/grobowca i ponownego pochówku na tym samym miejscu.

Innym powodem ekshumacji może być potrzeba przeprowadzenia oględzin lekarsko – sądowych, ale ten temat dziś zostawiam na boku.

O tym, kto ma prawo do decydowania o ekshumacji osoby bliskiej już pisałam i mówiłam w Pytaniu na śniadanie, więc nie będę się powtarzać.

Dziś przejdę przez ten trudny temat krok po kroku pod względem aspektów administracyjnoprawnych.

Krok 1 – Złożenie wniosku o zezwolenie na ekshumację

Do przeprowadzenia ekshumacji trzeba uzyskać zezwolenie wydane w trybie decyzji administracyjnoprawnej.

Zezwolenie jest wydawane po rozpatrzeniu złożonego wniosku właściwy terenowo dla miejsca ekshumacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PIS).

Formularz/wniosek na ogół jest dostępny na stronach inspektoratów sanitarnych.

Krok 2 – Przygotowanie załączników do wniosku

1. Wykaz pozostałych członków rodziny uprawnionych do współdecydowania w sprawie.

2. Oświadczenia uprawnionych członków rodziny zgodnie z w/w wykazem.

3. Kserokopię aktu zgonu.

4. Oświadczenie zarządcy/administratora cmentarza, iż istnieje możliwość ponownego pochowania zwłok i szczątków ludzkich (w wypadku przeniesienia zwłok i szczątków na inny cmentarz).

5. Kserokopię świadectwa kremacji (w wypadku ekshumacji szczątków powstałych w wyniku spopielenia zwłok).

6. Oświadczenie podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok o przyczynie zgonu (w przypadku gdy od daty zgonu nie minęły 2 lata)

Dlaczego te 2 są lata takie ważne?

Dlatego, że zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, nie mogą być ekshumowane na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok przed upływem 2 lat od dnia zgonu. Te choroby to: cholera, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne [np. EBOLA]

Krok 3 – Procedura administracyjna przeprowadzana przez PIS.

Po tym jak złożysz wniosek wraz z niezbędną dokumentacją, następuje wszczęcie postępowania administracyjnego. jeśli złożyłeś wniosek niekomletny, organ powinien cie wezwać do usunięcia braków.

PIS informuje o wszczętej procedurze wskazane przez ciebie osoby jako bliskie wraz z określeniem terminu w jakim można zapoznać się z dokumentacją, bądź wyrazić sprzeciw – dotyczy się to wszystkich uprawnionych członków rodziny (zgodnie z art.10 i art.15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

Krok 3 – może pójść sprawnie, albo nie w zależności ot tego czy żadna z osób uprawnionych nie złoży sprzeciwu. Jeśli złoży, to możesz się zapomnieć o zezwoleniu. Wasz spór może rozstrzygnąć tylko sądy cywilny o czym pisałam i mówiłam. Zakładając, że wszyscy w rodzinie się zgadzają (i nikt sprzeciwu nie złoży), po wyznaczonym, w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego, terminie wydana zostaje decyzja, którą otrzymują zarówno uprawnieni członkowie rodziny jak i zarząd cmentarza lub cmentarzy – w wypadku ekshumacji i przeniesienia zwłok i szczątków ludzkich na inny cmentarz.

Decyzja uprawomacnia się 14 dni od daty otrzymania przez strony, co oznacza, że strony te mogą w tym terminie (znowu zablokować ekshumację) wnosząc odwołanie od decyzji.

Do decyzji dołączona jest decyzja-rachunek za wykonanie innych czynności w związku ze sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego. Opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od daty jego otrzymania na wskazane konto.

Krok 4 – ustalenie dat ekshumacji i ponownego pochówku z cmentarzem (cmentarzami)

Teraz czas na ustalenie szczegółów i terminu z zarządem cmentarza, firmą dokonującą przewozu zwłok i szczątków ludzkich na inny cmentarz

Powinienieś poinformować o tym terminie PIS, bo ma on obowiązek prowadzić nadzór nad ekshumacją. Wówczas należy uiścić opłatę za nadzór nad ekshumacją – jej kwota oraz numer rachunku znajdują się na decyzji zezwalającej na przeprowadzenie ekshumacji.

Krok 5 – ekshumacja sama w sobie

Jeśli sądzisz, że na blogu zapadł już grobowy nastrój, to się mylisz.

Grobowo będzie za tydzień, kiedy omówię szczegóły Kroku 5 – nazwijmy to techniczne aspekty ekshumacji.

about author

admin

related articles